Ako sa prihlásiť

[pridané: 09.05.2016]

Stiahnite si prihlášku a vyplňte podľa záujmu. Preferujeme kolektívne prihlášky aj s vyznačením skupín, kto by mal byť s kým ubytovaný. Prihlášku pošlite na kontakt pre registráciu: Jozef Šubjak, +421 918 384 517, jozefsubjak@zoznam.sk

Podľa propozícií si vypočítajte cenu, ale počkajte na mailové potvrdenie prihlášky aj ceny.

Uhraďte dohodnutú cenu na účet pre úhradu poplatkov (štartovné a pobyt): SK 20 0200 0000 0000 1483 2342, BIC: SUBASKBX